کارگاه آموزشی شماره ۴

جمعه, ۲ام آذر, ۱۳۹۷

 

کارگاه شماره۴
با موضوع:
🔸دوره ی تثبیت و تسلط
🔹شیوه های تست زنی
🔸تمرکز

زمان برگزاری کارگاه:
دوشنبه ۵/۹/۹۷
ساعت۱۸:۳۰

برای رزرو وقت با شماره ی ۰۲۱۲۸۴۲۴۸۴۷ تماس بگیرید