بررسی تست های چالشی ریاضی

بررسی تست های چالشی ریاضی


لایو مشترک 

با حضور:

مهندس میثم مهدی زاده (مدرس ریاضی کنکور)

استاد حامد حدادی (مشاور تحصیلی)

با موضوع: بررسی تست های چالشی ریاضی درکنکور رشته های ریاضی، تجربی، انسانی

  • ساعت برگزاری: 18:30
  • تاریخ برگزاری: 1399/01/28
  • آدرس محل برگزاری:
    صفحه اینستاگرام مرکز به آدرس barnamerizi1