باید ها و نباید های مطالعه شیمی

باید ها و نباید های مطالعه شیمی


لایو اینستاگرام باحضور :

مهندس مازیار موسوی (مدرس شیمی کنکور)

استاد حامد حدادی (مشاور تحصیلی)

با موضوع:

بررسی تست های چالشی کنکور

معرفی مباحث مهم و بخش های ترکیبی

اهمیت مطالعه موضوعی دروس در ایام پیش رو

 

  • ساعت برگزاری: 18:30
  • تاریخ برگزاری: 1399/01/24
  • آدرس محل برگزاری:
    صفحه اینستاگرام مرکز به آدرس barnamerizi1