باید ها و نباید های مطالعه در ماه رمضان

باید ها و نباید های مطالعه در ماه رمضان


لایو اینستاگرام با حضور استاد حامد حدادی(مشاور تحصیلی)   و استاد علیرضا خوشی خوانساری (استاد دانشگاه و حوزه علمیه)

با موضوع:  

باید ها و نباید های مطالعه و برنامه ریزی در ماه مبارک رمضان

  • ساعت برگزاری: 18:30
  • تاریخ برگزاری: 1399/02/02
  • آدرس محل برگزاری:
    صفحه اینستاگرام مرکز به آدرس barnamerizi1