باید ها و نباید های زیست

باید ها و نباید های زیست


لایو اینستاگرام باحضور :

دکتر علیرضا اکبرپور (مدرس زیست کنکور)

استاد حامد حدادی (مشاور تحصیلی)

با موضوع:

بررسی تست های چالشی کنکور

معرفی مباحث مهم و بخش های ترکیبی

اهمیت مطالعه موضوعی دروس در ایام پیش رو

 

  • ساعت برگزاری: 00:00
  • تاریخ برگزاری: 1399/01/26
  • آدرس محل برگزاری:
    صفحه اینستاگرام مرکز به آدرس barnamerizi1