کارگاه مشاوره شماره۶

دوشنبه, ۲۱ام اسفند, ۱۳۹۶

ویژه دانش اموزان دبیرستان دوره اول و دوم
موضوع کارگاه:
* هنر ازمون دادن
* روش های افزایش دقت در ازمون
* روش های ایجاد انگیره
* ارتباط موثر با والدین