کارگاه مشاوره شماره ۵

دوشنبه, ۲۱ام اسفند, ۱۳۹۶

ویژه دانش اموزان دبیرستان دوره اول و دوم
باحضور دکتر سیدکمال موسوی (روانشناس)
موضوع کارگاه:
*تمرکز ،تست زنی،برنامه ریزی دوره تثبیت و تسلط