کارگاه مشاوره شماره ۴

دوشنبه, ۲۱ام اسفند, ۱۳۹۶

ویژه دانش اموزان دبیرستان دوره اول و دوم
موضوع کارگاه:
*امادگی برای امتحانات
*جمع بندی ویژه دی ماه
*روش های جبران مطالعه دروس نوبت اول