رشته ی موسیقی نظامی

سه شنبه, ۸ام اسفند, ۱۳۹۶

موسیقی نظامی یکی از شاخه های موسیقی است که با الهام از فرهنگ و هنر وسنت های هر جامعه و با بهره جوی از علم موسیقی به تقویت روحیه سلحشوری در جسم وجان مبارزان ومدافعان هر کشور می پردازد.این موسقی درمراسم استقبال یا بدرقه میهمانان رسمی یک کشور،در اجرای سرود و سلام ملل ودرمراسم عزا،اعیادوجشن های گوناگون حضور جشک گیری دارد.

موسیقی نظامی و حضور روزانه ومقرر خوددر میادین سان ورژه به تقویت روحیه و وحدت بین اقشار نظامی بسیار موثر است وباتوجه به نیاز جامعه به رشته موسیقی در رشته های مسلح،تربیت نیرو های متعهد وکار آمد در این زمینه از طریق آموزش سطح عالی دانشگاه ضرورت دارد.

درموسیقی نظامی با آموزش دروس تئوری و عملی مورد نیاز اعم از نقویت حس شنوایی ، رهبری ارکستر سمفونیک ونظامی، گروه نوازی،اصول آهنگ سازی، آموزش پیانو و… دانشجویان این رشته برای هدایت یا رهبری ارکسترهای نظامی،آفرینش سرود وتنظیم آهنگ ها و مارش های نظامی آماده می شوند.

درس های این رشته در طول تحصیل:
دروس پایه:
تحلیل مبانی نظری موسیقی، سرایش، هماهنگی، مبانی صدا شناسی، تربیت شنوایی، پیانوی عمومی و…

دروس اصلی:
تاریخ موسیقی ایران، تاریخ موسیقی جهان، شناسایی سازهای ایران، سازشناسی موسیقی جهان، پیوند شعر وموسیقی، موسیقی نظری ایران، فرم و آفرینش در موسیقی ایران و…

دروس تخصصی:
پیانو اختصاصی، هارمونی اختصاصی، اصول آهنگ سازی، مبانی فیزیک صلح، گروه نوازی، فرم وآنالیز اختصاصی موسیقی، ارکستر ، رهبری ارکستر نطامی، تاریخ موسیقی نظامی واجرای پایانی و…

توانای های لازم:
رشته موسیقی نظامی فقط ازبین داوطلبان مرد دانشجو می پذیرد ودانشجویان این رشته باید مانند سایر رشته های موسیقی ذوق هنری،علاقه به موسیقی،تسلط برنوازندگی وسلامت شنوایی داشته باشد.

موقعیت شغلی در ایران:
دانشجویان موسیقی نظامی با اخذ دانش عمومی ونظری درباره موسیقی وموسیقی نظامی،در رشته ها ودسته های موسیقی واحد های گوناگون،نیروهای مسلح وانتظامی کشور،درسطح عضویت درارکسترهای نظامی تا آفرینش سرودها و آهنگ ها ومارش های نظامی یا رهبری ارکستر های نظامی،انجام وظیفه می نمایند.درواقع دانشجویان این رشته از ابتدای تحصیل،بورسیه ی ارتش جمهوری اسلامی هستند و درنهایت جذب این نهاد می شوند.