✅ تکنیک مکث ۳ ثانیه

شنبه, ۲۵ام آذر, ۱۳۹۶

کسی از شما سؤالی ميپرسد
سريعا جواب ندهيد، سه ثانيه مكث کرده، سپس جواب دهيد.

خیلی خیلی گرسنه ايد، قبل از به دهان گذاشتن هر لقمه غذا، سه ثانيه مكث كنيد.

در ماشين نشسته ايد و خیلی هم عجله داريد، قبل از روشن كردن ماشين، بر روی صندلی ماشین به آرامی، سه ثانيه مكث كنيد بعد ماشينتان را روشن كنيد.

💡مكث های سه ثانيه باعث افزایش قدرت و صبر شما شده
و در نتیجه باعث ماندگاری و افزون شدن انرژی مثبت شما ميشود
در اين كار ممارست بخرج دهيد تا اينكه ملكه ذهن شما شده و در حافظه تان ثبت گردد.

مكث سه ثانيه
از بروز خشم و عصبانيت جلو گیری می کند و به شما ترمزی ميدهد كه خودتان را كنترل كنيد

✅ مانع از تصمیم های آنی و فکر نشده که عواقب بدی برای شما دارند می گردد

از پاسخ ها و حرفای نسنجیده که پشیمانی و دردسر به همراه دارند جلوگیری میکند …