رادیو گفتگو كنكور ۹۸ و عدالت آموزشی از نظر كمی و كیفی

شنبه, ۲۸ام دی, ۱۳۹۸

كنكور ۹۸ و عدالت آموزشی از نظر كمی و كیفی

با حضور احمدی(تهیه كننده)، جعفریان(كارشناس مجری)، دكتر ابوالفضل كمالی(رئیس سابق آموزش و پرورش منطقه ۷ شهر تهران)، خانم دكتر نادیا دواری(معاون آموزش ابتدایی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران)، دكتر حامد حدادی(مشاور مدارس سمپاد و نمونه دولتی) و دكتر حجت الله بنیادی(كارشناس و پژوهشگر مسایل آموزشی) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر فاطمه مهاجرانی(رئیس مركز استعدادهای درخشان)