رادیو گفتگو کاهش هر ساله حضور در مدارس دولتی در بین نفرات برتر کنکور

یکشنبه, ۲۲ام دی, ۱۳۹۸

حامد حدادی گفت: در سال های کمی دورتر، دانش آموزانی از مناطق محروم وجود داشتند که بدون هزینه خاصی، در کنکور قبول شدند اما این موضوع هر سال کمرنگ شده و امسال اصلا شاهد چنین موضوعی نیستیم.

 

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع عدالت آموزشی از نظر کمی و کیفی و با حضور دکتر حامد حدادی مشاور مدارس سمپاد و نمونه دولتی به روی آنتن رفت.

حامد حدادی با بیان اینکه بین قبولی صرف در دانشگاه با قبولی در یک رشته خاص در دانشگاه تفاوت وجود دارد، گفت: امروز تقریبا همه افراد می توانند در دانشگاه قبول شوند اما اینکه دانش آموز به یک دانشگاه برند و رشته ای خاص رفته است، شرایط متفاوتی دارد و تعداد افرادی که در این بخش موفق هستند، زیاد نیست.

وی اشاره کرد: از چهل نفر اول در چهار رشته اصلی مانند ریاضی، تجربی، هنر و علوم انسانی، ۶۰ درصد از مدارس غیر دولتی و ۴۰ درصد نیز از مدارس سمپاد وارد این دانشگاه ها شدند. در رتبه های برتر در تمام کشور تنها سه درصد از مدارس دولتی حضور دارند.

مشاور مدارس سمپاد و نمونه دولتی در گفتگو با رادیو گفت و گو با اشاره به اینکه هر سال شاهد کمرنگ شدن حضور مدارس دولتی در بین نفرات برتر کنکور هستیم، عنوان کرد: در سال های کمی دورتر، دانش آموزانی از مناطق محروم وجود داشتند که بدون هزینه خاصی، در کنکور قبول شدند اما این موضوع هر سال کمرنگ شده و امسال اصلا شاهد چنین موضوعی نیستیم.

وی افزود: بر اساس آمار حتی مدارس سمپاد سال گذشته با مدارس غیر انتفاعی نیز برابر بود که البته امسال سهم مدارس غیر دولتی افزایش یافت.