ضبط سری جدید مجموعه ویدیو های مشاوره ای سگال

دوشنبه, ۱۳ام آبان, ۱۳۹۸

ضبط سری جدید مجموعه ویدیو های مشاوره ای سگال
با موضوعات:

تحلیل آزمون
خلاصه نویسی و جمع بندی
روش مطالعه دروس
و …. با ماهمراه باشید.