گزارش تصویری سومین کارگاه آموزشی

شنبه, ۹ام شهریور, ۱۳۹۸

سومین کارگاه آموزشی با موضوع:

  1. خانوتاده
  2. جمع بنید تابستانه
  3. ارتباط موثر والدین و فرزندان در

در روز یکشنبه ۳ شهریور با حضور گرم والدین و دانش آموزان برگزار شد