کارگاه آموزشی کاربرد ابزار چند رسانه ایی در آموزش

چهارشنبه, ۲۸ام آذر, ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی
کاربرد ابزارهای چند رسانه ای در آموزش
🔍مدرس استاد حامد حدادی
دانشگاه خوارزمی
پنجشنبه ۲۹ آذر