کارگاه شماره ۵

سه شنبه, ۲۷ام آذر, ۱۳۹۷


کارگاه شماره۵
با موضوع:
🔸آمادگی برای امتحانات نوبت اول
🔹جمع بندی نیم سال اول
زمان برگزاری کارگاه:
چهارشنبه ۹۷/۹/۲۸
ساعت۱۸
جهت ثبت نام با شماره ی ۰۲۱۲۸۴۲۴۸۴۷ تماس بگیرید