گزارش تصویری کارگاه شماره۴

دوشنبه, ۱۲ام آذر, ۱۳۹۷

با موضوع:
🔸دوره ی تثبیت و تسلط
🔹شیوه های تست زنی
🔸تمرکز