افتتاح شعبه دوم شهرری

یکشنبه, ۲۰ام آبان, ۱۳۹۷

 

خبر ویژه

افتتاح دومین شعبه شهرری مرکز مشاوره تحصیلی حامد حدادی

افتتاحیه روز ذوشنبه ۹۷/۸/۲۱ ساعت ۱۶٫۳۰

«تخفیف ویژه» به مدت یک ماه برای مراجعین روز افتتاحیه

با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱۲۸۴۲۴۸۴۷