کارگاه مشاوره شماره دو

شنبه, ۷ام مهر, ۱۳۹۷

 

کارگاه مشاوره شماره ۲

ویژ دانش آموزان دبیرستان دوره دوم

  • روش تحلیل ازمون
  • برنامه ریزی صحیح
  • تثبیت وتسلط
  • تمرکز

شنبه هفت مهر ساعت ۱۸٫۳۰

ثبت نام    ۰۹۲۱۲۸۴۳۶۴۶