نوجوان

پنج شنبه, ۲۰ام مهر, ۱۳۹۶

والدین! نوجوان درست به اندازه یک نوزاد نیاز به مراقبت عشق، توجه، همدلی و همراهی دارد. با اين تفاوت که نوزاد صبورانه این توجه را جذب می کند و نوجوان لجوجانه اين توجه را پس می زند، اما واقعیت اين است كه به عشق ما بزرگسالان نیاز دارد. این مسووليت ما بزرگسالان است که عشق بیشتری به نوجوانان خود نثار...

ادامه مطلب