طرح مشاوره کوتاه مدت

دوشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۷

بسته کوتاه مدت مشاوره و برنامه ریزی ۱۵ روزه دو جلسه حضوری برنامه ریزی مشاوره انگیزشی معرفی منابع

ادامه مطلب

طرح مشاوره بسته نقره ای

دوشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۷

بسته نقره ای مشاوره و برنامه ریزی ۳ ماهه هردوهفته جلسه حضوری هر هفته دو بار تماس برنامه ریزی برگزاری کارگاه معرفی رشته (فقط نیمه دوم سال) تحلیل اختصاصی آزمون ارائه آموزش های تست زنی جلسات تمرکز ذهن ارائه جزوات کاربردی معرفی منابع استفاده از روان شناس مجرب

ادامه مطلب

طرح مشاوره بسته ی طلایی

دوشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۷

بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی سالانه هردوهفته جلسه حضوری هر هفته دو بار تماس برنامه ریزی برگزاری کارگاه معرفی رشته تحلیل اختصاصی آزمون ارائه آموزش های تست زنی استفاده از روان شناس مجرب جلسات تمرکز ذهن انجام تست های MBTI – HOLAND جهت معرفی بهترین رشته با توجه به تیپ شخصیتی هر فرد حضور در کارگاه های مشاوره دوران...

ادامه مطلب